Category Archives: KROVNI

  • 0

Krovni paneli

 

Krovni termoizolacioni paneli se sastoje od dva profilirana lima i ispune od poliuretana. Vanjska strana panela je trapezno profiliran lim sa 5 rebara i ojačanjima u polju čime je postignuta visoka nosivost krovnog panela. Unutrašnja strana se najčešće radi kao linijska profilacija, ali prema specijalnim zahtjevima kupca može se raditi i mikroprofilacija ili ravni profil. Minimalan nagib krovne plohe je 5° ili manje ako su ispunjeni posebni uslovi.
Krovni paneli se proizvode u debljinama od 30 do 150 mm, pri čemu kupac može izabrati boju i debljinu limova.

Krovne panele isporucujemo kao :

  • standardni panel lim/lim
  • agro panel lim / fiberglass
  • krovni panel sa ter papirom – lim/ ter papir
  • krovni panel sa alu folijom  – lim / alu folija
Standardne boje za krovni panel :
RAL 9002 ; RAL 9006 ; RAL 8019 ; RAL 7016 ; RAL 3009 ; RAL 6028 ; RAL 8004 ; RAL 5010 ;
RAL 3000 i RAL 9007.

  • 0

Objekat MELIK GROUP d.o.o. Visoko.

Isporučeni paneli debljine 100 mm , krov i zid. Sekciona vrata i rolo vrata.


  • 0

Objekat VELPRO d.o.o. Tuzla.

Isporuceni paneli krovni i zidni debljine 80 mm .


  • 0

Objekat HM PROMET d.o.o. Maglaj.

Paneli 100 mm za krov i zid. Sekciona vrata . Utovarna rampa.


Naša firma posluje na tržištu Bosne i Hercegovine , Hrvatske , Srbije i Crne Gore, a preko naših partnera naša vrata se mogu vidjeti i u Belgiji , Holandiji , Sloveniji , Italiji , Austriji, Švicarskoj , i dr... Otvoreni smo za svaki vid poštene i ozbiljne poslovne saradnje te nam je cilj dugoročna i uspješna saradnja sa svim onim koji su za to opredijeljeni.