Program

U svom proizvodno – prodajnom programu firma raspolaže sa sledećim :
> Proizvodnja profilisanih limova i raznih vodilica ,
> Proizvodnja garažnih vrata ,
> Prodaja komponenti za garažna vrata ,
> Prodaja komponenti za industrijska garažna vrata,
> Prodaja automatike za klizne i krilne kapije ,
> Prodaja rampi i parkirnih sistema,
> Prodaja senzorskih automatskih vrata,
> Prodaja polikarbonata ,
> Prodala plexiglasa,
> Prodaja termoizolacionih panela ( krovni i zidni )

Podijeli!

Naša firma posluje na tržištu Bosne i Hercegovine , Hrvatske , Srbije i Crne Gore, a preko naših partnera naša vrata se mogu vidjeti i u Belgiji , Holandiji , Sloveniji , Italiji , Austriji, Švicarskoj , i dr... Otvoreni smo za svaki vid poštene i ozbiljne poslovne saradnje te nam je cilj dugoročna i uspješna saradnja sa svim onim koji su za to opredijeljeni.